Referenser

Ersta Nya Hotell / Ersta Diakoni

Uppdrag utfört tillsammans med Hökars Inredningar AB.

Ersta Nya Hotell / Ersta Diakoni Ersta Nya Hotell / Ersta Diakoni Ersta Nya Hotell / Ersta Diakoni Ersta Nya Hotell / Ersta Diakoni Ersta Nya Hotell / Ersta Diakoni Ersta Nya Hotell / Ersta Diakoni Ersta Nya Hotell / Ersta Diakoni Ersta Nya Hotell / Ersta Diakoni Ersta Nya Hotell / Ersta Diakoni Ersta Nya Hotell / Ersta Diakoni Ersta Nya Hotell / Ersta Diakoni

Restaurang Ersta Terassen / Ersta Diakoni

Uppdrag utfört tillsammans med Hökars Inredningar AB.

Restaurang Ersta Terassen / Ersta Diakoni Restaurang Ersta Terassen / Ersta Diakoni

Ersta Sjukhus, Hospice Ersta Diakoni

Uppdrag utfört tillsammans med Hökars Inredningar AB.

Ersta Sjukhus, Hospice Ersta Diakoni Ersta Sjukhus, Hospice Ersta Diakoni Ersta Sjukhus, Hospice Ersta Diakoni

AMGEN / Solna

Uppdrag utfört tillsammans med Hökars Inredningar AB.

AMGEN / Solna AMGEN / Solna AMGEN / Solna AMGEN / Solna AMGEN / Solna AMGEN / Solna AMGEN / Solna AMGEN / Solna AMGEN / Solna AMGEN / Solna

Bonnier Audio / Sveavägen

Uppdrag utfört tillsammans med Viz Arkitekter.

Bonnier Audio / Sveavägen Bonnier Audio / Sveavägen Bonnier Audio / Sveavägen Bonnier Audio / Sveavägen Bonnier Audio / Sveavägen