PROCESSEN – steg för steg

Vi kan ta hand om hela processen eller utvalda delar. Resultatet kan vara egna rum, kontorslandskap, cellkontor, flexkontor, aktivitetsbaserat kontor eller en kombination av flera lösningar. Allt beror på vad man har för verksamhet och vad man vill uppnå. En del kunder har arbetat med dessa frågor under lång tid och behöver kanske bara hjälp med att se på sin arbetsplats med nya ögon och få råd och tips med vad man kan behöva strukturera upp och addera till, för att få en trivsammare och effektivare miljö. 

FÖRSTUDIE

Vid en första träff lyssnar vi på kundens önskemål, behov och förväntningar på en ny arbetsplats. Sedan går vi tillsammans igenom lokalerna. Vi tittar på vad som kan återanvändas av befintlig inredning, vi går igenom ergonomi, ljud och ljus samt vilken budget som finns. Därefter sätter vi en tidsplan.

 • Analys
 • Inventering
 • Planering
 • Budgetering
FÖRSTUDIE - Vi erbjuder Kontorsmöbler i Stockholm

IDÉPRESENTATION

I nästa steg föreslår vi ett inredningskoncept. För enklare visualisering presenterar vi moodboards som innefattar planritningar, produktval, ljussättning, ljuddämpning samt färg- och materialprover.

 • Koncept
 • Funktion
 • Identitet
 • Inspiration
 • Visualisering
IDÉPRESENTATION - Vi erbjuder Kontorsmöbler i Stockholm

GENOMFÖRANDE

När konceptet är godkänt av kund är det dags för själva förvandlingen. Vi tar hand om inköpsprocessen, lagerför möblerna och ser till att kunden får en samlad leverans. Vi samordnar hantverkare samt tar ansvar för montering och installation av inredningen när det bäst passar kunden. När allt är på plats gör vi en slutbesiktning för att säkerställa att allt är korrekt och att kunden är nöjd.

 • Inköp
 • Logistik
 • Möblering
 • Montering
 • Uppföljning
GENOMFÖRANDE - Vi erbjuder Kontorsmöbler i Stockholm